Image is not available
Image is not available
Vår filosofi och mission är att alla ekonomiska medel som
kommer in till föreningen, oavkortat skall hjälpa AIK:s
barn och ungdomar, som har särskilda behov, allt för att de
skall kunna utöva sin idrott inom AIK.
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Vår filosofi och mission är att alla ekonomiska medel som
kommer in till föreningen, oavkortat skall hjälpa AIK:s
barn och ungdomar, som har särskilda behov, allt för att de
skall kunna utöva sin idrott inom AIK.
Slider

Ordförande Jonas Andersson

Vice ordf. Bosse Lamm
Sekreterare Ove Öhbom
Kassör Max Lindell
Klubbmästare Ulf Närlund och Henrik Olsson
Suppleant Tom Keller
Valberedning Bo Esteklev